Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van leraren op Rotterdamse scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW hebben KBA Nijmegen, Oberon en het Kohnstamm Instituut deze subsidieregeling geëvalueerd.

Lees verder +

Oberon en het Kohnstamm Instituut voerden vanaf 2019 een praktijkgericht ontwikkelonderzoek uit naar gedifferentieerd onderwijs binnen mbo 2 teams.

Lees verder +

Oberon deed samen met KBA en Kohnstamm Instituut uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Wat zijn de randvoorwaarden en wat levert het op?

Lees verder +

Eerste meting van de voortgang van de doelstelling door Oberon, SEO en Ledoux Onderwijsonderzoek.

Lees verder +

Onderzoek van Oberon en DSP in opdracht van ministeries van OCW en VWS.

Lees verder +
Ga naar boven