Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm Instituut de regionale aanpakken in beeld rond 4 thema’s.

Lees verder +

Vierjarig effectonderzoek van Oberon en Universiteit Utrecht naar het programma van Stichting leerKRACHT, in opdracht van NRO

Lees verder +

Een evaluatie van de opbrengsten van de Kwaliteitsimpuls voor het politieonderwijs in Caribisch Nederland, in de periode 2016-2019

Lees verder +

Oberon voert al een aantal jaren een onderzoek uit in opdracht van Playing for Success, waarin de voortgang en tevredenheid wordt gemeten onder deelnemers, docenten en ouders.

Lees verder +

In navolging van het rapport 'Licht op schaduwonderwijs' heeft Oberon in samenwerking met SEO een uitgebreide vervolgmeting uitgevoerd.

Lees verder +

Oberon deed in opdracht van de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam een onderzoek naar knelpunten rond passend onderwijs en de aansluiting met jeugdhulp.

Lees verder +

Onderzoeksbureau Oberon heeft onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting entoen.nu en het ministerie van OCW naar de stand van zaken rond de Canon van Nederland.

Lees verder +

Oberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra.

Lees verder +

Met behulp van subsidie van de gemeente Utrecht bracht Oberon in samenwerking met de universiteit Utrecht en onderzoeksbureau SEO de verschillen in onderwijskansen in beeld.

Lees verder +

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool vo uitgevoerd.

Lees verder +

Oberon heeft (samen met het Kohnstamm Instituut) het kwalitatieve onderzoek over Passend onderwijs uitgevoerd dat de Inspectie heeft gebruikt voor het hoofdstuk ‘Kwetsbare leerlingen en studenten’.

Lees verder +
Ga naar boven