In 2020 is met de subsidieregeling zij-instroom PO G5 (regeling zij-instroom) voor vier jaar €36 miljoen beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Almere om het zijinstroom traject te verbeteren.

In opdracht van het ministerie van OCW hebben KBA Nijmegen, Oberon en het Kohnstamm Instituut deze subsidieregeling geëvalueerd. In de evaluatie is onderzocht hoe de aanpak zij-instroom er uit ziet in de G5, hoe de uitvoering van de aanpak zij-instroom verloopt en welke opbrengsten en effecten er te zien zijn als gevolg van de aanpak zij-instroom.

Lees verder
Ga naar boven