Digitaal afstandsonderwijs kent een lange traditie, en heeft in tijden van de coronapandemie noodgedwongen een brede toepassing gevonden. Tegelijkertijd bestaan er kennishiaten over wanneer en voor wie afstandsonderwijs effectief is, en zijn de mogelijkheden nog onvoldoende in de praktijk verkend. Het gevolg: potentiële opbrengsten van digitaal afstandsonderwijs blijven voor veel scholen onbekend en onbenut. Dit raakt vooral kwetsbare leerlingen die niet naar school kunnen of willen. Juist deze doelgroep lijkt baat te hebben bij digitaal afstandsonderwijs.

In opdracht van Kennisnet voerde Oberon in samenwerking met Dialogic en Serendips een literatuuronderzoek uit, met als doel om inzicht te geven in wat bekend is over de inzet, randvoorwaarden en opbrengsten van digitaal afstandsonderwijs. In het rapport ‘De toepasbaarheid van onderwijs op afstand’ presenteren ze de belangrijkste inzichten en doen ze aanbevelingen voor beleid, en voor scholen en samenwerkingsverbanden die digitaal afstandsonderwijs (willen) inzetten.

Lees verder
Ga naar boven