Oberon en het Kohnstamm Instituut voerden vanaf 2019 een praktijkgericht ontwikkelonderzoek uit naar gedifferentieerd onderwijs binnen mbo 2 teams. Voor dit onderzoek, gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), werden vijf mbo-2 teams enkele jaren gevolgd, die elk een eigen differentiatieaanpak ontwikkelden. De onderzoekers volgden de ontwikkeling door interviews met studenten, docenten en ontwikkelteams, en deden een effectstudie naar de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden, motivatie en studiesucces. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: Welke vormen van differentiatie leiden onder welke voorwaarden, tot een toename van zelfregulatie, motivatie en studiesucces van studenten in mbo niveau 2 (BOL) opleidingen?

Lees verder
Ga naar boven