Rapport over de vierde meting.

Peuters die volgens gemeenten risico lopen op onderwijsachterstanden, hebben vanaf 1 augustus 2020 recht op 960 uur voorschoolse educatie (ve). Vanaf 1 januari 2022 ondersteunen pedagogisch beleidsmedewerkers in de ve de kwaliteit van het aanbod aan doelgroeppeuters.

Een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon voert in opdracht van OCW een meerjarig onderzoek (2019-2023) uit om na te gaan hoe gemeenten de nieuwe eisen voor voorschoolse educatie (ve) invoeren en hoe zij de onderwijsachterstandsmiddelen besteden.

Het rapport over de vierde meting is eind oktober 2023 verschenen en is hier te vinden alsmede hiernaast de infographics.

Lees verder
Ga naar boven