Oberon deed samen met KBA en Kohnstamm Instituut uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Bij schoolkosten gaat het om bijdragen die scholen aan ouders en/of studenten vragen voor kosten in verband met bijvoorbeeld reisjes, vieringen, gereedschap, ICT maar ook het volgen van tweetalig onderwijs (TTO).

Inzicht in de omvang en de ontwikkelingen van schoolkosten zijn van groot belang omdat hoge kosten de toegankelijkheid tot specifieke scholen of opleidingen kan beperken voor lagere inkomensgroepen.

De meest recente meting betreft 2022-2023. Deze biedt ook een eerste inzicht in de effecten van de initiatiefwet van leden Kwint en Westerveld aangaande de vrijwillige ouderbijdrage uit 2021. In een aparte bijlage is aandacht besteed aan de gevolgen van die wet voor profielscholen.

Lees verder
Ga naar boven