Ipsos I&O is een onderzoeksbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We leveren overheden en publieke organisaties betrouwbare en onafhankelijke onderzoeksuitkomsten die hen inzicht en handelingsperspectief bieden voor strategische keuzes en beleidsbeslissingen.

Wij werken voor rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, universiteiten en kennisinstituten en non-profitorganisaties. We voeren zelfstandig onderzoeksprojecten uit maar zijn daarnaast gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige (wetenschappelijke) dataverzameling. In deze combinatie van wetenschappelijke onderzoekservaring en praktische ervaring onderscheiden wij ons van andere onderzoeksbureaus. We hebben alle veldwerkinstrumenten zelf in huis, waaronder een landelijk dekkend face-to-face veldwerkapparaat, scanapparatuur voor schriftelijk onderzoek, een interviewunit voor telefonisch veldwerk en een I&O Research Panel met circa 40.000 panelleden en een I&O Research Ondernemerspanel met 4.000 panelleden.

Ipsos I&O mag vier internationaal erkende kwaliteitsstandaarden voeren en één Nederlandse norm: ISO 9001 voor de bedrijfsvoering, ISO 20252 voor beheersing van het proces van onderzoek en panelbeheer, ISO 27001 voor informatiebeveiliging, ISO 27701 voor privacymanagement en NEN 7510 voor gezondheidsinformatie. Ipsos I&O is lid van Data & Insights Network (DIN) en de Vereniging voor Beleidsonderzoekbureaus (VBO). Wij onderschrijven de internationale ICC/ESOMAR-gedragscode voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek. Daarnaast onderschrijven wij de Integriteitscode voor Statistisch en Analytics Onderzoek van DIN/VBO/VSO.

We zijn gespecialiseerd in deze expertisegebieden: arbeidsmarkt en sociale zekerheid, duurzaamheid, economie, gezondheid, kennis en wetenschap, mobiliteit, onderwijs, bestuur & democratie, ruimte, sociaal domein, toerisme, veiligheid en wonen.

Gerben Huijgen
Piet Heinkade 55 (vijfde etage)
1019 GM Amsterdam
Nederland
Zuiderval 70
7543 EZ Enschede
Nederland
Ga naar boven