Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek I&O Research en SocialMediaMen in opdracht van GGD GHOR Nederland, de GGD’en en RIVM.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder +

Uit onderzoek door I&O Research in opdracht van de WRR blijkt dat Nederlandse burgers een rechtvaardige verdeling van klimaatkosten belangrijker vinden dan maximale CO2-reductie.

Lees verder +

In opdracht van het Trimbos-instituut voerde I&O Research de dataverzameling uit voor de Kennismonitor Alcohol 2022.

Lees verder +

Stationsbelevingsmonitor 2022; een onafhankelijk onderzoek door I&O Research in opdracht van NS en ProRail onder 85.000 reizigers.

Lees verder +
Ga naar boven