Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van NOC*NSF voerde I&O Research samen met CentERdata een representatief onderzoek uit naar de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Lees verder +

Omzetverlies en tekorten vanwege de coronacrisis in 2020

Lees verder +

Drechterland was een van de zes gemeenten die door sportformateurs van DSP-groep begeleid werd bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord.

Lees verder +

Rotterdamse theaters en musea brengen cultuureducatie naar de scholen

Lees verder +

In het najaar van 2019 voerde Panteia samen met KWINK groep en Rebel dit onderzoek uit in opdracht van Ministerie van OCW

Lees verder +

Evaluatie van functioneren, de positionering en de impact van de adviezen van de NLsportraad.

Lees verder +

Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk.

Lees verder +

In 2019 werd de NLsportraad extern geëvalueerd. DSP-groep voerde deze evaluatie uit in samenwerking met USBO Advies.

Lees verder +

Wij onderzochten in opdracht van de gemeente Amsterdam wat scholen momenteel al met het onderwerp 'slavernijverleden' doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Lees verder +

Bewoners uit het grensgebied met Duitsland weten ons buurland voor veel zaken goed te vinden, maar werken in Duitsland is vaak nog een brug te ver.

Lees verder +
Ga naar boven