Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Verkennend onderzoek naar invulling, meerwaarde en mogelijke verbeterpunten van subsidieregeling voor naschools sportaanbod.

Lees verder +

RIGO onderzocht voor de gemeente Middelburg de toeristische draagkracht in de binnenstad.

Lees verder +

Onderzoek naar presentatie en educatie van erfgoed Zoetermeer naar aanleiding van besluit om subsidierelatie te beëindigen.

Lees verder +

DSP voerde het eerste onderzoek uit naar de etnische diversiteit en inclusiviteit van de Nederlandse film- en audiovisuele sector.

Lees verder +

Belevingsonderzoek onder recreatievaarders uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de gezamenlijke vaarwegbeheerders.

Lees verder +

Onderzoek naar de behoefte van een bibliotheek voor de jeugd in Kudelstaart in opdracht van de gemeente Aalsmeer.

Lees verder +

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin Amsterdamse sportverenigingen aandacht hebben voor een positieve sportcultuur.

Lees verder +

I&O Research en Centerdata onderzochten grensoverschrijdend gedrag in de zwem-, handboog- en badmintonsport.

Lees verder +

DSP-groep onderzocht voor het ministerie van OCW de ontwikkeling van de stedelijke cultuurregio’s tot nu toe en formuleerde scenario’s voor de toekomst ervan.

Lees verder +

Onderzoek door SEOR in opdracht van werkgeversvereniging Werkgevers in de Sport (de WOS)

Lees verder +

Op verzoek van de Stichting CPNB en de Stichting Lezen heeft Oberon in 2020 en 2021 onderzoek gedaan naar de BoekenBoost.

Lees verder +

Samen met Cebeon evalueerde Regioplan de inrichting en de werking van de regeling.

Lees verder +
Ga naar boven