Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin Amsterdamse sportverenigingen aandacht hebben voor een positieve sportcultuur.

Lees verder +

I&O Research en Centerdata onderzochten grensoverschrijdend gedrag in de zwem-, handboog- en badmintonsport.

Lees verder +

DSP-groep onderzocht voor het ministerie van OCW de ontwikkeling van de stedelijke cultuurregio’s tot nu toe en formuleerde scenario’s voor de toekomst ervan.

Lees verder +

Onderzoek door SEOR in opdracht van werkgeversvereniging Werkgevers in de Sport (de WOS)

Lees verder +

Op verzoek van de Stichting CPNB en de Stichting Lezen heeft Oberon in 2020 en 2021 onderzoek gedaan naar de BoekenBoost.

Lees verder +

Samen met Cebeon evalueerde Regioplan de inrichting en de werking van de regeling.

Lees verder +

Voor de VNG verzorgde RIGO de wijziging van de Model Huisvestingsverordening en stelde een handreiking op.

Lees verder +

In opdracht van NOC*NSF voerde I&O Research samen met CentERdata een representatief onderzoek uit naar de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Lees verder +

Drechterland was een van de zes gemeenten die door sportformateurs van DSP-groep begeleid werd bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord.

Lees verder +

Rotterdamse theaters en musea brengen cultuureducatie naar de scholen

Lees verder +
Ga naar boven