Verkennend onderzoek naar invulling, meerwaarde en mogelijke verbeterpunten van subsidieregeling voor naschools sportaanbod.

Om sporten en bewegen bij kinderen te stimuleren, kunnen scholen in het primair onderwijs in Den Haag subsidie ontvangen om een naschools sportaanbod te organiseren. Hoe wordt dit in praktijk ingevuld, wat is de ervaren meerwaarde van deze subsidieregeling en hoe kan deze (verder) verbeterd worden?

Niet alle kinderen komen in gelijke mate in aanraking met sportactiviteiten, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende sportverenigingen zijn in een wijk of gezinnen onvoldoende middelen hebben om lid te kunnen worden. Om sporten en bewegen al vroegtijdig in het Haagse primair onderwijs te stimuleren, is er een subsidieregeling waarmee scholen naast een regulier aanbod ook naschools sportaanbod kunnen organiseren. SEOR heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de invulling daarvan, de ervaren meerwaarde en mogelijke verbeterpunten van deze regeling.

Lees verder
Ga naar boven