DSP voerde het eerste onderzoek uit naar de etnische diversiteit en inclusiviteit van de Nederlandse film- en audiovisuele sector. Een thema dat mede dankzij de huidige maatschappelijke heroriëntatie op ons (koloniale) verleden sterk actueel is geworden. Het is geen gemakkelijk thema en het onderzoek legt gevoeligheden bloot die duidelijk maken dat niet sprake is van één gemeenschappelijke belevingswereld binnen de sector. Het onderzoek laat ook kansen voor verbetering zien. Werknemers van kleur ervaren de mate van inclusie en sociale veiligheid in de sector totaal anders dan witte werknemers. En al komen personages van kleur wel in beeld, het vertelperspectief is bijna altijd wit.

Lees verder
Ga naar boven