De aanpak van discriminatie staat hoog op de Nederlandse politieke agenda. Het ministerie van VWS wil daarom in kaart brengen wat er bekend is over discriminatie binnen de zorg en sporten welke kennishiaten er zijn. Movisie en het Verwey-Jonker Instituut voerden samen een verkennend literatuuronderzoek uit.

Lees verder
Ga naar boven