Het onderwijs kan veel bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Zo spelen scholen een belangrijke rol bij het vergroten van kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. In het onderwijs zijn allerlei initiatieven aan de gang die als doel hebben de planeet een beetje schoner te maken, maar om duurzaamheid echt in het DNA van het onderwijs te verankeren, lijkt een integrale aanpak met ondersteuning per onderwijssector noodzakelijk.

Om scholen te kunnen ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en een extra impuls te geven hebben vijf ministeries de handen ineengeslagen en is in 2021 de interdepartementale werkgroep Duurzame School opgericht, een uniek samenwerkingsverband tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). In opdracht van deze werkgroep heeft Oberon samen met SME van 2022 tot 2024 onderzocht welke vragen er bij po-, vo- en mbo-scholen leven op het gebied van duurzaamheid, om zo inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte. Onderdeel hiervan waren onder andere zes werkbezoeken en een rondetafelsessie.

Lees verder
Ga naar boven