Het ministerie van OCW heeft voor de periode van 2019-2024 subsidie beschikbaar gesteld aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voorgezet onderwijs om een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten. In opdracht van NRO doet Oberon samen met een groot aantal andere onderzoeksinstituten in het IMAGE onderzoek naar de impact van deze subsidieregeling.

In een van IMAGE deelstudies doet Oberon samen met het Kohnstamm Instituut onderzoek naar de impact van de subsidie op de samenwerking rondom (hoog)begaafdheid in de regio. Deze deelstudie brengt op basis van drie meetmomenten de ontwikkeling van de samenwerking gedurende de subsidieperiode in kaart. De resultaten van de eerste meting uit het voorjaar van 2022 zijn inmiddels beschikbaar.

Lees verder
Ga naar boven