In opdracht van het ministerie van OCW heeft een consortium van Oberon, KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut in de periode december 2022 – maart 2023 een inventariserend onderzoek verrijkte schooldag uitgevoerd. Met de verrijkte schooldag worden leerlingen in het po en vo gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.

Lees verder
Ga naar boven