Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang, opvoeding en zorg. Wij willen de ontwikkelingskansen van kinderen, jongeren en volwassenen vergroten. Sardes is een stichting en heeft geen winstoogmerk: wij investeren in maatschappelijke vraagstukken.

Sardes voelt zich betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang, opvoeding en gezondheid. In dit dynamisch werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende ontwikkelingen aanjaagt, onderzoekt, begeleidt en evalueert. De samenhang tussen wetenschap, beleid en praktijk is de basis van onze inzet. Wij werken samen in relevante netwerken met partners die ons aanvullen. Onze expertise ontwikkelt zich mee met nieuwe thema’s en opkomende maatschappelijke ontwikkelingen die ertoe doen in ons werkveld. Van landelijke kwaliteitsmonitoring tot strategisch advies aan Landelijke en lokale overheden, (school)besturen, kinderopvangorganisaties en belangenorganisaties.  De werkwijze van Sardes wordt gekenmerkt door een bundeling van onderzoek, advies, ontwikkeling en scholing. Sardes werkt daarom graag samen met kennisinstellingen, R&D-organisaties en universiteiten.  

Sardes kent twee leerstoelen. Eddie Denessen bekleedt sinds 2016 de Leerstoel Sociaal-Culturele Achtergronden aan de Universiteit Leiden. Deze Sardes-leerstoel is gericht op de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op de onderwijskansen van leerlingen met diverse sociaal-culturele achtergronden. Mark Levels is sinds 2018 hoogleraar Health Education and Work aan de Universiteit Maastricht en bekleedt de leerstoel Health, Education and Work deze is gericht op gezondheid en vitaliteit. 

Hermann van Holt (directeur)
Rianne Heijmans (office manager)
Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
Nederland
Ga naar boven