Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat in toenemende mate in de belangstelling. Ervaringen in sectoren buiten het onderwijs hebben tot de conclusie geleid dat de overheid haar beschermingsplicht van kinderen tegen seksueel geweld onvoldoende waarmaakt. Het is onduidelijk of dit ook geldt voor het onderwijs. Dit onderzoek dient daar meer zicht op te bieden. 

Het onderzoek heeft betrekking op het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs), voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs), (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met KBA Nijmegen en Praktikon.

Lees verder
Ga naar boven