De mobiliteitssector staat voor een grote transitie naar duurzame brandstoffen, zoals vloeibaar en samengeperst aardgas (LNG en CNG), waterstof en elektriciteit. Deze brandstoffen worden bij tankstations aangeboden, naast conventionele energiedragers zoals benzine, diesel en LPG. De combinatie van al deze brandstoffen, die wordt aangeboden bij zogenaamde multi-fuel tankstations (MFT’s) leidt mogelijk tot negatieve effecten op de externe veiligheid. Vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid is een project opgezet om veiligheidseffecten van een nieuwe brandstoffen-/energiemix in kaart te brengen. De verkenningen voor dit project zijn uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Panteia en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Panteia heeft hierbij specifiek aandacht besteed aan nieuwe transportstromen met gevaarlijke stoffen die voortvloeien uit de transitie naar duurzaam wegtransport.

Lees verder
Ga naar boven