Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek naar de behoefte van een bibliotheek voor de jeugd in Kudelstaart in opdracht van de gemeente Aalsmeer.

Lees verder +

Op verzoek van de gemeente Amsterdam voerde DSP-groep een verkenning uit naar het medialandschap in de stadsdelen van Amsterdam en de meerwaarde van de buurtmedia daarin.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS over de rol van gender bij geweld.

Lees verder +

In opdracht van het Ministerie van BZK stelde RIGO een afwegingskader op waarmee gemeenten tot een onderbouwde keuze voor een instrument kunnen komen.

Lees verder +

Uit onderzoek door I&O Research in opdracht van de WRR blijkt dat Nederlandse burgers een rechtvaardige verdeling van klimaatkosten belangrijker vinden dan maximale CO2-reductie.

Lees verder +

Voor het European Institute of Public Administration (EIPA) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vergeleek RIGO de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de huisvesting in 35 (voornamelijk Europese) landen.

Lees verder +

In opdracht van het Trimbos-instituut voerde I&O Research de dataverzameling uit voor de Kennismonitor Alcohol 2022.

Lees verder +

Stationsbelevingsmonitor 2022; een onafhankelijk onderzoek door I&O Research in opdracht van NS en ProRail onder 85.000 reizigers.

Lees verder +

De afgelopen drie jaar heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van deze Transitieroute. De hoofdvraag was: Welke inspanningen worden verricht om mbo-jongeren met extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in hun overgang van opleiding naar werk en welke resultaten worden hierbij geboekt?

Lees verder +

Onderzoek naar de opbrengsten van pilots rechtsbijstand in de gemeente Utrecht.

Lees verder +
Ga naar boven