Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

DSP-groep evalueerde de uitvoering van prostitutie controles door de nieuwe districtelijke teams in Noord-Holland.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en Sardes in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van leraren op Rotterdamse scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW hebben KBA Nijmegen, Oberon en het Kohnstamm Instituut deze subsidieregeling geƫvalueerd.

Lees verder +

Oberon en het Kohnstamm Instituut voerden vanaf 2019 een praktijkgericht ontwikkelonderzoek uit naar gedifferentieerd onderwijs binnen mbo 2 teams.

Lees verder +

DSP-groep voerde in opdracht van het WODC een onderzoek uit naar het bevorderen van ambtelijke integriteit in Caribisch Nederland

Lees verder +

Evaluatieonderzoek van SEOR naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Rotterdams Scholingsfonds (RSF).

Lees verder +

Monitor van KBA Nijmegen, ECBO en ResearchNed in opdracht van ministerie van OCW

Lees verder +

DSP-groep heeft in opdracht van de gemeente Deventer een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten bij de implementatie van het beleidskader Inzet op ondersteuning en geldzorgen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Graafschap College samen met haar partners in het Actieplan Achterhoekse jongeren .

Lees verder +

In opdracht van de gemeente Den Haag voerde DSP-groep een onderzoek uit naar de effectiviteit van de vergunningplicht in delen van de Weimarstraat en Beeklaan in Den Haag.

Lees verder +

Dit blijkt uit het internationale trendonderzoek PISA-2022 dat in Nederland is uitgevoerd door Universiteit Twente, Expertisecentrum Nederlands en KBA Nijmegen

Lees verder +

Verkennend onderzoek van DSP-groep in samenwerking met I&O Research in opdracht van het WODC.

Lees verder +

Het ministerie van BZK vroeg Regioplan en RIGO om gezamenlijk een eindevaluatie uit te voeren.

Lees verder +

In opdracht van Mantelfoon voerde DSP-groep onderzoek uit naar de tevredenheid van klanten en samenwerkingspartners over hun dienstverlening.

Lees verder +
Ga naar boven