Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

De afgelopen tien jaar verlieten elk jaar steeds meer huishoudens de Randstad om zich te vestigen in Gelderland of Overijssel. In 2022 is deze stroom gestabiliseerd.

Lees verder +

Derde Cohortstudie: Resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling.

Lees verder +

Onderzoek naar de positie van arbeidsdeskundigen in een inclusieve arbeidsmarkt

Lees verder +

Oberon deed samen met KBA en Kohnstamm Instituut uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees verder +

In opdracht van het WODC heeft DSP-groep de evaluatie uitgevoerd van het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Lees verder +

I&O Research voerde voor UNICEF verdiepend onderzoek uit naar de kennis en houding van kinderen en jongeren over kindermarketing voor ongezond voedsel.

Lees verder +

Onderzoek door I&O Research in opdracht van het ministerie van BZK

Lees verder +

Kinderopvang Werkt! heeft DSP-groep gevraagd voor een evaluatie van het tweede deel van de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

Lees verder +

In het voorjaar van 2023 heeft De Beleidsonderzoekers tweemaal een ex-ante onderzoek uitgevoerd voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie, onderdeel van het ministerie SZW.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd met MDIEU-subsidie, in opdracht van A&O fonds Gemeenten.

Lees verder +

Onderzoek naar digitale werkplaatsen voor onderwijsontwikkeling.

Lees verder +
Ga naar boven