Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Warmtepompen spelen in toenemende mate een prominente rol in de warmtevoorziening van woningen door de energietransitie, hoge gasprijzen en aanstaande normering. Dit gaat veel impact hebben op de bedrijfsvoering van installatiebedrijven. KBA Nijmegen heeft daarom in opdracht van Techniek Nederland onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte die bedrijven hebben op het gebied van warmtepompen.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd met MDIEU-subsidie, in opdracht van A&O fonds Gemeenten.

Lees verder +

Onderzoek naar de positie van technische installatiebranche op de arbeidsmarkt van monteurs.

Lees verder +

Onderzoek naar buitenlandse werknemers in de technische installatiebranche (TI).

Lees verder +

Longitudinale onderzoek in het primaire onderwijs.

Lees verder +

Monitoring en evaluatie door een consortium van onderzoeksinstituten.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door KBA Nijmegen naar beleidsmaatregelen voor het tegengaan van segregatie in het onderwijs.

Lees verder +

Project uitgevoerd door KBA Nijmegen, Oberon, HAN University of Applied Sciences en praktijkpartners ROC A12, Graafschap College, ROC Nijmegen en RijnIJssel.

Lees verder +

Vierjarige evaluatie en monitoring van de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot middelbaar beroepsonderwijs.

Lees verder +

De afgelopen drie jaar heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van deze Transitieroute. De hoofdvraag was: Welke inspanningen worden verricht om mbo-jongeren met extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in hun overgang van opleiding naar werk en welke resultaten worden hierbij geboekt?

Lees verder +

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-subregio Eem

Lees verder +
Ga naar boven