Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het algemeen staat in toenemende mate in de belangstelling. In het onderwijs blijkt uit cijfers van de vertrouwensinspecteurs dat het aandeel meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een met taken belaste persoon richting leerlingen en studenten toeneemt. De oorzaak van de geconstateerde stijging in het aandeel incidenten door met taak belaste personen richting leerlingen is nog onbekend. De stand van zaken en mogelijke oorzaken van de meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn onderzocht door middel van het analyseren van bestaande bronnen en interviews met scholen in de sectoren po, vo en mbo. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met Praktikon en ResearchNed.

Lees verder
Ga naar boven