Een van de manieren waarop de arbeidsmarktregio de Achterhoek jeugdwerkloosheid probeert te voorkomen, is door middel van de Transitieroute.

De Transitieroute is bedoeld voor mbo-studenten die een opleiding volgen op niveau 3 of niveau 4 en ondersteuning nodig hebben bij de overgang van opleiding naar werk.

Om meer inzicht te krijgen in de succesfactoren en effectief toe te kunnen werken naar een structurele inbedding en opschaling van de Transitieroute, heeft het Graafschap College samen met haar partners in het Actieplan Achterhoekse jongeren aan KBA Nijmegen gevraagd de succesfactoren van de Transitieroute in kaart te brengen en hoe de begeleiding van studenten die het nodig hebben verder kan worden geoptimaliseerd en geborgd.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van dit onderzoek en antwoord worden gegeven op de centrale vraag in dit onderzoek: ‘Hoe kan de ondersteuning vanuit de school, de gemeente en de bedrijven worden geoptimaliseerd en ontschot ter bevordering van de kwaliteit van de maatwerkondersteuning aan jongeren met een ondersteuningsbehoefte in hun overgang van opleiding naar werk?’

Lees verder
Ga naar boven