KBA Nijmegen heeft samen met Oberon en Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar schoolkosten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Bij schoolkosten gaat het om bijdragen die scholen aan ouders en/of studenten vragen voor kosten in verband met bijvoorbeeld de schoolreis, gereedschap, ICT-voorzieningen of het volgen van tweetalig onderwijs. Inzicht in de omvang en de ontwikkelingen van schoolkosten is belangrijk omdat de toegankelijkheid tot het onderwijs niet in het geding mag komen vanwege te hoge kosten.

Deze editie van de Schoolkostenmonitor biedt verder een eerste inzicht in de effecten van de initiatiefwet van leden Kwint en Westerveld aangaande de vrijwillige ouderbijdrage uit 2021. Deze wetswijziging schrijft scholen voor dat leerlingen niet meer mogen worden uitgesloten van extra activiteiten die door de school worden georganiseerd (buiten het reguliere lesprogramma), wanneer ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Lees verder
Ga naar boven