KBA Nijmegen heeft samen met het Kohnstamm Instituut en op verzoek van NRO en OCW onderzoek gedaan naar het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) op het niveau van de school, ook wel de OAB-schoolaanpak genoemd.

Door middel van een expertraadpleging, een literatuurstudie, een online survey onder schoolleiders van basisscholen met een hoge schoolweging en tien casestudies is in kaart gebracht op welke wijze basisscholen hun OAB-aanpak vormgeven: welke strategieën ze hanteren, op welke aspecten ze zich richten, op welke redeneerlijnen hun keuzes zijn gebaseerd en in welke mate het beleid integraal is. 

Lees verder
Ga naar boven