A&O fonds Gemeenten heeft in het kader van de tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) subsidie ontvangen en een activiteitenplan ontwikkeld. Het plan wordt in 2022 uitgevoerd. Als onderdeel daarvan voert KBA Nijmegen in opdracht van A&O fonds Gemeenten onderzoek uit om in kaart te brengen 1) hoeveel en welke typen gemeentemedewerkers de pensioengerechtigde leeftijd niet onbelemmerd halen en 2) hoe DI-activiteiten gerichter ontwikkeld en ingezet kunnen worden voor deze specifieke groepen. Gerichter inzetten betekent het richten van activiteiten op groepen/typen medewerkers die dat het hardst nodig hebben, maar ook dat je de DI-activiteiten aanpast aan de groepen/typen medewerkers en hun specifieke ondersteuningsbehoefte. De eerste opdracht is in kaart gebracht op basis van een analyse van CBS-data naar uitvallende gemeentemedewerkers (met arbeidsongeschiktheidsuitkering) en naar potentieel uitvallende gemeentemedewerkers (o.b.v. vragen die in de landelijke NEA-enquĂȘte over inzetbaarheid en risicofactoren zijn ingevuld). De tweede opdracht is vervuld door tien gesprekken bij drie gemeenten (vier groepsgesprekken en zes 1-op-1 gesprekken) te voeren met verschillende typen gemeentemedewerkers en risicofactoren die in de CBS-analyse naar boven kwamen.

Lees verder
Ga naar boven