In de toekomstverkenning voor het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de wetenschap verkennen we in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hoe het stelsel voor onderwijs en wetenschap er in 2040 uit zou moeten zien en welke handelingsperspectieven er zijn richting 2040. De minister
heeft met deze toekomstverkenning als doel zich ‘in deze snel veranderende wereld, op de toekomstbestendigheid van het stelsel te bezinnen en een aantal grote vraagstukken in samenhang te bekijken, en zorg te dragen dat de strategieën van onderwijsinstellingen en het beleid van de Rijksoverheid elkaar zoveel mogelijk versterken’.

We kijken naar relevante maatschappelijke trends en vragen ons af welke grote vraagstukken de komende decennia invloed zullen hebben op het onderwijs en de wetenschap.

Lees verder
Ga naar boven