KBA Nijmegen voert in opdracht van het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche Wij Techniek een loopbaanonderzoek uit in 2023 dat als start moet dienen voor een meerjarig loopbaanonderzoek. Er worden hierbij nieuwe analysetechnieken gebruikt, zoals sequentie- en clusteranalyse, om de dynamiek van loopbanen longitudinaal te kunnen onderzoeken.

Het onderzoek in 2023 wordt als pilot gezien, waarin er qua onderwerpen smal wordt begonnen om de methodiek onder de knie te krijgen. KBA Nijmegen heeft de loopbanen van eindejaars mbo-studenten in de TI uit 2010 (bol en bbl) tien jaar nadien in CBS-data gevolgd. In volgende jaren worden de technieken en onderwerpen uitgebreid en verdiept.

Lees verder
Ga naar boven