Afgestudeerden, werkgevers en onderwijsinstellingen moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van diploma’s. Naar aanleiding van tekortkomingen in de examenkwaliteit en het functioneren van examencommissies in het mbo die de Inspectie van het Onderwijs constateerde, zijn in 2017 de eisen aan examencommissie in het mbo aangescherpt. De aanscherpingen van de WEB betroffen a) de taakstelling van de examencommissies en verduidelijking van de taakverdeling tussen de examencommissies en het bevoegd gezag en b) nadere eisen ten aanzien van de instelling, benoeming en samenstelling van de examencommissie(s) door het bevoegd gezag. Met de wetswijzing is er tevens voor gekozen om de taken en eisen van de examencommissie op één plek in de WEB onder te brengen.

KBA Nijmegen heeft in opdracht van het ministerie van OCW de doeltreffendheid en effecten van deze wetswijziging onderzocht.

Lees verder
Ga naar boven