Opgaven Gestuurd Werken in een driedelige bundel!

Partners+Pröpper is grondlegger van Opgaven Gestuurd Werken. Het is een sociaal innovatieve werkwijze waarmee met effectieve samenwerking allerlei maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd. De eerste artikelen van Partners+Pröpper over deze werkwijze verschenen reeds in 2012. Sindsdien is veel ervaring opgedaan door talloze opgaventeams binnen en tussen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De werkwijze wordt steeds vaker en breder toegepast in situaties waarbij effectieve samenwerking, dwars door beleids- en organisatiegrenzen heen, een belangrijke succesfactor is om maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren.

Het werd dan ook tijd om de werkwijze als geheel te beschrijven en de opgedane kennis van, en ervaring met, Opgaven Gestuurd Werken te bundelen. Dat heeft de grondlegger Dr. Igno Pröpper gedaan in een driedelige bundel. De bundel is bedoeld voor opgaventeams, studenten en voor professionals die de doeltreffendheid en doelmatigheid van (overheids)beleid onderzoeken en evalueren. Onderzoek en -evaluatie zijn namelijk integraal onderdeel van opgaven gestuurd werken, zowel ex-post als ex-ante. Leren en verbeteren staan centraal. Met de werkwijze Opgaven Gestuurd Werken is er sprake van een permanente vorm van evaluatie, met grote nadruk op de doorwerking van resultaten uit evaluaties.

Het biedt verder een rijk evaluatiekader voor beleidsonderzoek. Zo sluit de werkwijze onder andere aan bij wat we als sociale mensen van nature gewend zijn, maar wat we de afgelopen tijd hebben afgeleerd of verdrongen. Igno Pröpper: “Opgaven gestuurd Werken is een radicaal andere manier van samenwerken. Het gaat ver voorbij puntsturing waarbij deelnemers vooral de eigen kant van de zaak (willen) zien en verdedigen. Met Opgaven Gestuurd Werken ben je samen bezig om niet tegen maar met elkaar dingen te realiseren, oplossingen te bieden, gemeenschappelijke resultaten te boeken. Ook bij complexe vraagstukken, ook bij tegenstrijdige belangen.”

Partners+Pröpper traint onderzoekers in opgaven gestuurd werken en realisatiegericht onderzoek. Partners+Pröpper is ook geïnteresseerd in samenwerking met bureaus of onderzoekers die beleidsonderzoek aan de hand van opgaven gestuurd werken op een hoger plan willen brengen!

De driedelige bundel is te bestellen via onderstaande link.

 

 

 

 

Lees verder
Ga naar boven