In de handreiking ‘Samenwerken met alle ouders in de vve’ vind je meer handvaten voor het communiceren met ouders, het realiseren van een gemeentebrede aanpak, effectief samenwerken met ouders en informatie over vve-programma’s. De handreiking bevat praktische suggesties en materialen en actuele kennis die ontleend is aan wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder
Ga naar boven