Jongerenwerkers spelen een prominente rol bij de preventie van radicalisering en polarisatie van jongeren in wijken. Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht hoe jongerenwerkers hierbij zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund. Dit rapport geeft inzicht in hoeverre jongerenwerkers worden betrokken door wijkpartners bij preventieve aanpakken; of jongerenwerkers zich voldoende toegerust voelen in wijkgerichte samenwerkingen en wat jongerenwerkers nodig hebben om nog effectiever te werken aan preventie van polarisatie en radicalisering, en het vergroten van de veerkracht van jongeren hiertegen.

Lees verder
Ga naar boven