DSP-groep heeft in opdracht van de gemeente Deventer een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten bij de implementatie van het beleidskader Inzet op ondersteuning en geldzorgen.

De gemeente Deventer wil inwoners met financiële problemen (nog) beter kunnen helpen en geldzorgen zoveel mogelijk voorkomen. Daarom werkt de gemeente aan de implementatie van het beleidsplan ‘Inzet op ondersteuning en geldzorgen 2022-2025’. Hierin wordt een cultuur- en gedragsverandering onder medewerkers in de uitvoering voorgesteld: niet werken aan de hand van het ‘afvinken’ van de regels, maar volgens de bedoeling van de betreffende regeling, het brede gesprek voeren, maatwerk leveren en stress sensitief werken.

De gemeente loopt echter tegen diverse knelpunten aan bij de implementatie van dit beleid. Een interne analyse is uitgevoerd om in kaart te brengen waarom de implementatie niet goed loopt. Ook zijn drie oplossingsrichtingen geformuleerd.

Gemeente Deventer vroeg DSP-groep om een onafhankelijk onderzoek. Het onderzoek ging over de vraag: zullen de oplossingsrichtingen uit de interne scan op de korte en lange termijn het gewenste resultaat geven, namelijk een succesvolle implementatie van het beleidskader Inzet op ondersteuning en geldzorgen?

Lees verder
Ga naar boven