Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel kent verschillende hardheden. Wat is de omvang van de groepen in de samenleving die met deze hardheden te maken krijgen?

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) onderzoekt het huidige stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid en brengt advies uit over een toekomstbestendig stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dat betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar is. In het debat over het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel worden verschillende hardheden genoemd. Voorbeelden hiervan zijn dat mensen met een laag inkomen vaker worden afgewezen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan mensen met een hoger inkomen, en dat de arbeidsparticipatie van mensen die afgewezen worden laag is.

SEOR heeft onderzocht hoe groot de groepen mensen zijn die mogelijk te maken krijgen met deze hardheden in het stelsel.

Lees verder
Ga naar boven