Op woensdag 24 maart 2021 om 15.30 uur organiseert het Vide Evaluatorennetwerk een online bijeenkomst: "Evalueren in tijden van Corona"

Effectmeting in tijden van Covid-19: Wat kunnen we (niet) meten? 

Onze maatschappij is in de greep van Covid-19 sinds maart 2020 en confronteert beleidsmakers met vraagstukken van een ongeziene complexiteit. Gezien de snelheid waarmee de pandemie om zich heen grijpt, vereist deze het beschikken over real-time gegevens om corona-gerelateerde beslissingen te onderbouwen en de effectiviteit van maatregelen goed in te kunnen schatten. De onzekerheid die Covid-19 kenmerkt maakt dit echter allesbehalve evident. 

In deze sessie gaan we in op (knelpunten bij) de meting van de gevolgen van corona ten behoeve van beleidsevaluatie. Op basis van twee voorbeelden gaan we in (virtuele) dialoog over de uitdagingen die corona stelt aan effectmeting voor beleidsevaluatie, en de manier waarop hiermee werd omgegaan. 

Meer informatie
Ga naar boven