Programmatisch werken heeft binnen de overheid een grote vlucht genomen. Zowel als het gaat om beleid als om toezicht. Hoe bepaal je de gezamenlijke effecten van een programma met verschillende beleidslijnen? Effectiviteit van individuele instrumenten of interventies is soms nog wel aan te tonen, maar het eenvoudigweg optellen van deze effecten tot een “programma-effect” is niet zonder meer mogelijk en waarschijnlijk ook niet wenselijk. Bovendien zijn onderdelen van een programma niet altijd in cijfers te vangen.

Het evaluatorennetwerk van de VIDE organiseert een bijeenkomst rondom de vraag: (Hoe) Kunnen beleidsprogramma’s zinvol worden geëvalueerd op hun effectiviteit? In deze bijeenkomst halen we lessen uit twee recente voorbeelden van programma evaluaties en volgt een reflectie op de uitdagingen van programma evaluaties.

Meer informatie
Ga naar boven