De Nederlandse ArbeidsmarktDag NAD is een tweejaarlijkse conferentie over arbeidsmarktonderzoek voor en over arbeidsmarktbeleid. 

De transitie die we het komende decennium moeten doormaken naar een meer duurzame economie zal niet zonder gevolgen blijven voor de arbeidsmarkt en de positie van werk in onze samenleving. Banen in op koolstof gebaseerde sectoren zullen verdwijnen of zullen ingrijpend veranderen als die sectoren overschakelen naar een meer duurzame productiewijze. In de groeiende duurzame sectoren zullen nieuwe banen (‘green jobs’) ontstaan, waarvoor mogelijk geheel andere kwalificaties nodig zijn. Tegelijkertijd is ook een andere transitie op de arbeidsmarkt wenselijk, namelijk van laagwaardige, onzekere banen naar hoogwaardige, duurzame banen. Hoe kunnen we zorgen dat beide transities op elkaar aansluiten en elkaar versterken?

Dit is het centrale thema van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2022, die op donderdag 6 oktober 2022 zal plaatsvinden in Hotel Casa Amsterdam. 

Voor de aankomende Arbeidsmarktdag is er de mogelijkheid om een papervoorstel in te dienen. De onderwerpen van papers en presentaties zijn breder dan het thema van de dag. Op de website van de NAD kunt u hier meer over lezen. Het papervoorstel moet vóór 15 juni 2022 bij de NAD ingediend zijn.

Aanmelden voor de dag via onderstaande link.

Meer informatie
Ga naar boven