Op donderdag 18 februari 2021 om 15.00 uur organiseert het Vide Evaluatorennetwerk een online bijeenkomst: "Toolbox Beleidsevaluaties: hulp bij het ontwerpen en uitvoeren van evaluaties voor beleid". Eind januari 2021 zal de openbare Toolbox Beleidsevaluaties (vanaf dan te bereiken via www.toolboxbeleidsevaluaties.nl) online gaan.

De Toolbox stelt de gebruiker in staat om weloverwogen afwegingen en keuzes te maken voor die evaluatiemethoden die het meeste inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van beleid kunnen opleveren, gedurende de hele beleidscyclus.

In deze interactieve bijeenkomst wordt de Toolbox Beleidsevaluaties geïntroduceerd en gaan we er actief mee aan de slag. Martijn Filak (IRF-BSA) geeft een korte toelichting op de totstandkoming van de Toolbox en duikt vervolgens de inhoud van de Toolbox in, met een visuele presentatie van de keuzehulp, vragen, evaluatiedesigns, dataverzamelingsmethoden én best practices.

Het perspectief van de gebruiker staat centraal. Er zijn drie typen beoogde gebruikers:

  1. Beleidsmedewerkers
  2. Evaluatiecoördinatoren
  3. Evaluatie-experts en onderzoekers
Meer informatie
Ga naar boven