Sardes houdt een verdiepingsdag over Integrale Kind Centra (IKC) speciaal voor professionals uit onderwijs en opvang, directeuren van basisscholen, stafmedewerkers van het bestuur, managers van opvang.

• Wordt uw school een IKC?
• Wilt u een goede planning maken?
• Wilt u zich verdiepen in het hoe, wat en waarom van het IKC?

Samen een IKC ontwikkelen is een kunst apart. Ouders geven aan dat het wel handig zou zijn als de kinderopvang bij de school zit, maar je wilt als opvang en onderwijs ook meerwaarde bieden. En hoe pak je dat aan? Het zijn toch twee verschillende culturen? 

Er zijn allerlei vraagstukken op te lossen: wet- en regelgeving, wat te doen met de Cao’s, teamvorming, huisvesting, een kindcentrumraad, personeel, een goede visie maken, het leiderschap en ga zo maar door. Wat komt eerst en wat kan later? 

Het IKC is misschien een manier om je te onderscheiden van de buurschool, maar het is tegelijkertijd een voorziening die bij de maatschappelijke ontwikkeling van vandaag hoort. Er worden bijna geen scholen meer zonder kinderopvang gebouwd. Hoe ontwikkel je een IKC dat recht doet aan de wensen en inbreng van alle betrokken partijen?

Op deze verdiepingsdag komen in sneltreinvaart verschillende aspecten van IKC-vorming aan bod. En voorts is het programma ook vraaggericht ingericht: uw vragen komen aan bod. 

Meer informatie
Ga naar boven