Sardes houdt een verdiepingsdag speciaal voor beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten over de vorming van Integrale Kind Centra (IKC).

    • Heeft uw gemeente ambities voor de IKC-ontwikkeling?
    • Staat uw gemeente voor keuzes in de IKC-ontwikkeling?
    • Wilt u zich verdiepen in de rol van de gemeente voor de IKC-ontwikkeling?

De ontwikkeling van IKC is in volle gang. In elke gemeente is wel sprake van initiatief. Scholen zien in de IKC-ontwikkeling een kans zich te onderscheiden van andere scholen, de kinderopvang wil zich in een concurrerende markt verzekerd weten van klanten, maar wat zijn de belangen van de gemeente?  Er worden bijna geen scholen meer zonder kinderopvang gebouwd. Welke rol heeft de gemeente? Hoe kies je als gemeente positie? Hoe helpt de IKC-ontwikkeling bij het bereiken van de eigen doelstellingen?  Hoe ontwikkel je een IKC-beleid dat recht doet aan de wensen en inbreng van alle betrokken partijen?

Deze verdiepingsdag komen verschillende perspectieven op de rol van de gemeente aan de orde. Tijdens deze verdiepingsdag bespreken we de rol van de gemeente bij IKC-vorming: visie, nota, relatie gemeente – veld, participatie, LEA, huisvesting, planning, tot aan het linten knippen!

Sardes heeft veel ervaring met de ontwikkeling van kindcentra.

Meer informatie
Ga naar boven