Is het doen van de belofte interessanter dan het waarmaken ervan?
De derde woensdag van mei is traditioneel Verantwoordingsdag, ook wel: ‘Woensdag Gehaktdag’! Ministeries leggen op die dag verantwoording af over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar. Het is de tegenhanger van Prinsjesdag, waar de belangrijkste regeringsplannen en de Miljoenennota worden gepresenteerd.

Maar waar iedereen Prinsjesdag kent, kent bijna niemand Verantwoordingsdag. Waarom is dat zo? Waarom is er minder belangstelling voor verantwoording over het gevoerde beleid dan de beloftevolle plannen voor nieuw beleid? Is het erg? En zo ja, wat kunnen of moeten we er aan doen?

Ronde Tafel
De Vereniging voor Beleidsonderzoek organiseert op woensdag 18 mei een Ronde Tafel, waar we hierover in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit de media, overheid, politiek en onderzoek. Titia Ketelaar, journaliste bij NRC leidt het onderwerp in. Zij schrijft over electorale politiek, maar ook over gemaakte beloftes en in hoeverre ze waargemaakt worden. Titia gaat deze middag in op twee dingen: wat ziet zij als het gaat om verantwoording in de politiek? En hoe worden redactionele keuzes hieromtrent gemaakt op de NRC-redactie?
Pieter Hilhorst (publicist, oud-wethouder in Amsterdam voor de PvdA) leidt daarna het gesprek. Gesprekspartners zijn onder anderen Liesbeth van Tongeren (wethouder in Den Haag en voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks), Natasha Stroeker (kenniscoördinator commissie OCW van de Tweede Kamer), Peter Kanne (onderzoeksadviseur bij I&O Research) en – wederom – Titia Ketelaar.

NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek
Op deze middag reiken de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) ook hun tweejaarlijkse Prijs voor Beleidsonderzoek uit. De prijs beoogt het vele interessante praktijkonderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen. Het beleidsonderzoek en/of advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek het duidelijkst naar voren komt, wint de prijs. Monique Kremer (bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap UvA en voorzitter Adviesraad Migratie ACVZ) reikt de prijs uit.

Programma
13:00   Inloop
13:30   Opening/welkom door middagvoorzitter Pieter Hilhorst
13:40   Inleiding door Titia Ketelaar, journaliste bij NRC
14:00   Ronde Tafel discussie o.l.v. Pieter Hilhorst met onder anderen:

  • Titia Ketelaar
  • Liesbeth van Tongeren
  • Natasha Stroeker
  • Peter Kanne

15:00   Pauze
15:25   Uitreiking NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek door Monique Kremer
16:15   Borrel

Bent u beleidsmaker of -adviseur, beleidsonderzoeker of journalist die schrijft over beleid? Dan bent u van harte uitgenodigd! 

Deelname is kosteloos.
Aanmelden via info@beleidsonderzoek.nl

Ga naar boven