Op deze verdiepingsdag komen in sneltreinvaart verschillende aspecten van IKC-vorming aan bod. Er wordt geen overzicht van het beleid meer gegeven. Dat kun je nalezen in het Handboek kindcentra.
Waar wordt wel op ingegaan? 
• Organisatie
• De rol van de leidinggevende 
• Visie en doorgaande lijnen 
• Procesontwikkeling 
• Teamontwikkeling 
• Planvorming 
En voorts is het programma ook vraaggericht ingericht: uw vragen komen aan bod. 

Deze verdiepingsdag is speciaal voor professionals uit onderwijs en opvang, directeuren van basisscholen, stafmedewerkers van het bestuur, managers van opvang.

Voor gemeenten organiseert Sardes de bijeenkomst Uw gemeente en IKC-vorming

Meer informatie
Ga naar boven