Op deze verdiepingsdag komen verschillende perspectieven aan de orde op de rol van de gemeente bij ontwikkeling van IKC (Integraal Kind Centrum).

    • Heeft uw gemeente ambities voor de IKC-ontwikkeling?
    • Staat uw gemeente voor keuzes in de IKC-ontwikkeling?
    • Wilt u zich verdiepen in de rol van de gemeente voor de IKC-ontwikkeling?

De ontwikkeling van IKC (Integraal Kind Centrum) is in volle gang. In elke gemeente is wel sprake van initiatief. Scholen zien in de IKC-ontwikkeling een kans zich te onderscheiden van andere scholen, de kinderopvang wil zich in een concurrerende markt verzekerd weten van klanten, maar wat zijn de belangen van de gemeente?  Er worden bijna geen scholen meer zonder kinderopvang gebouwd. Welke rol heeft de gemeente? Hoe kies je als gemeente positie? Hoe helpt de IKC-ontwikkeling bij het bereiken van de eigen doelstellingen?  Hoe ontwikkel je een IKC-beleid dat recht doet aan de wensen en inbreng van alle betrokken partijen?

Deze verdiepingsdag is speciaal voor beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten.

Voor scholen organiseert Sarde de bijeenkomsten Quickstart IKC 

Meer informatie
Ga naar boven