Sinds 1982 verricht Ipso Facto onderzoek op het gebied van met name ‘zorg en welzijn’ en ‘sociale zekerheid en arbeid’ voor onder andere lokale, regionale en landelijke overheden, belangen- en cliëntenorganisaties en onderzoeksfondsen.

Met een flexibel en enthousiast team van ongeveer 12 medewerkers levert Ipso Facto maatwerk. Omvangrijke en meerjarige projecten zoals de landelijke Wvg-evaluatie of onderzoek naar transmurale experimenten in de zorg behoren niet tot de uitzonderingen. Ipso Facto heeft haar naam hoog te houden wat betreft het tijdig opleveren van complete, toegankelijke en bruikbare rapporten.

Matthieu den Hoedt (directeur)
Postbus 82042
2508 EA Den Haag
Nederland
Postbus 82042
2508 EA Den Haag
Nederland
Ga naar boven