Dit voorjaar is de wereld getroffen door het coronavirus COVID-19. Naast de gevolgen op het gebied van gezondheid en welzijn, heeft dit ook ingrijpende consequenties voor werkend Nederland. Samen staan we voor enorme uitdagingen. Vanuit haar maatschappelijke rol heeft Etil twee instrumenten ontwikkeld om de economische effecten van het coronavirus scherp te monitoren. 

De FaillissementsAtlas brengt maandelijks faillissementen, surseances van betalingen en overige opheffingen in kaart. 

De Coronamonitor brengt op vijftien sociaal-economische indicatoren de regionale gevolgen in kaart.

Lees verder
Ga naar boven