In 2020 heeft I&O Research in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de coronacrisis op het kennis- en belevingsniveau van uitkeringsgerechtigden over hun uitkering. Het onderzoek bouwt qua doelstelling en opzet voort op de onderzoeken Kennis der verplichtingen en (gepercipieerde) detectiekans, zoals die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Het onderzoek Kennis der verplichtingen in Coronatijd is een eenmalige uitzondering op de reguliere reeks vanwege de grote impact van deze crisis op arbeid en inkomen. I&O Research voerde dit onderzoek uit voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2020 onder 2.309 uitkeringsgerechtigden.

Lees verder
Ga naar boven