Het thuis beschikbaar hebben van zelftesten leidt, op het moment van klachten, naar verwachting tot een verdubbeling van het aantal zelftesten bij klachten. Dat blijkt uit een vignettenstudie van de Corona Gedragsunit van het RIVM. I&O Research voerde dit onderzoek uit. De uitkomsten zijn meegenomen in het OMT-advies van 22 november aan het kabinet om de zelftest ook aan te raden bij klachten.

Lees verder
Ga naar boven