In 2010 herzagen de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de Marktonderzoeksassociatie (MOA) hun gezamenlijke Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek uit 2004 in het licht van nieuwe (nationale en Europese) wet- en regelgeving. De Gedragscode is een code voor het verwerken van persoonsgegevens voor onderzoek en statistiek. Bij besluit van 21 juni 2010 gaf het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een goedkeurende verklaring af voor de Gedragscode.

De brancheverenigingen MOA, VBO en VSO hebben een nieuwe integriteitscode voor statistisch- en data-analytics onderzoek conform de AVG opgesteld. Deze code wordt op dit moment gereed gemaakt voor indiening bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De code bevat richtlijnen voor het integer omgaan met data, het vergroten van privacybewustzijn en transparant handelen en communiceren over onderzoek en gebruik van (gevoelige) gegevens. Zodra de Autoriteit Persoonsgegevens de code heeft goed bevonden in het licht van de AVG is deze vanaf de site van de VBO te downloaden. Alle leden van de VBO onderschrijven de nieuwe integriteitscode. Door met een lid van de VBO samen te werken, kunnen opdrachtgevers ervan uitgaan dat het onderzoek AVG-proof (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt uitgevoerd.

Privacygedragscode VBO VSO en MOA 2010

Ga naar boven