Voor de onderzoeksgroep Sociale vitaliteit en veiligheid zoekt het Verwey-Jonker Instituut een senior onderzoeker met ruime ervaring met het doen van beleids- en praktijkrelevant onderzoek op het terrein van ondermijning. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de aard en omvang van een problematiek te onderzoeken, om het richting geven aan beleid en bestuur en om het verbeteren van een gezamenlijke (netwerk)aanpak van de problemen. Opdrachten omvatten ook thema’s als bedreigingen en meldingsbereidheid.

Heb je gedegen ervaring opgedaan met onderzoek op het terrein van ondermijning, dan nodigt het Verwey-Jonker Instituut je van harte uit te reageren.

Meer informatie
Ga naar boven