Partners+Pröpper is in 1996 opgericht door Dr. Igno Pröpper. Het is een gerenommeerd bestuurskundig onderzoeks-, advies- en trainingsbureau en voert onderzoeksopdrachten uit voor het openbaar bestuur in het publieke domein: gemeenten, provincies en rijksoverheid.

Partners+Pröpper werkt aan de innovatie van het openbaar bestuur en organisaties, processen en werkwijzen in het publieke domein. Uitgangspunt in al ons handelen is het openbaar bestuur te helpen bij het concreet en slim realiseren van maatschappelijke opgaven. Zo draagt ons bureau een steentje bij aan een betere samenleving.

Onze onderzoeksactiviteiten zijn geconcentreerd in ons kantoor te Noordwijk, de advies- en trainingsactiviteiten in ons kantoor te Vught. 

Expertise

Partners+Pröpper is gespecialiseerd in:

  • Beleidsevaluatie en (Rekenkamer) onderzoek.
  • Bestuurskrachtonderzoek en -ontwikkeling.
  • Maatschappelijke consultaties.
  • Opgaven gestuurd werken: Partners+Pröpper is grondlegger van deze werkwijze.
  • Inwoners- en overheidsparticipatie.
  • Samenwerking en regievoering: intergemeentelijke samenwerking, netwerksamenwerking met maatschappelijke organisaties en privaat-publieke samenwerking.
Ing. Peter Struik MBA
Directeur Partners+Pröpper Noordwijk
's-Gravendijckseweg 60
2201 CZ Noordwijk
Nederland
Ga naar boven