Vijf jaar na het aanvaarden van zijn hoogleraarschap volkshuisvesting / planologie in 1988 vertrouwde Jan van der Schaar, oud partner en directeur van RIGO, in zijn inaugurele rede ‘Metamorfoses van volkshuisvestingsbeleid’ een kijkje in de toekomst aan het papier toe. Het proces van verzelfstandiging van de corporatiesector – waarvan Jan een van de architecten was – was bijna afgerond. Zouden deze ‘metamorfoses’ in de (beleids)praktijk een succes worden? 25 jaar later bekijken oud-directeur Jan en huidige directeur Peter van Os de huidige staat van de volkshuisvesting. Kwamen Jans voorspellingen uit? Zijn de metamorfoses geslaagd? Zijn de doelstellingen van staatssecretaris Heerma, de aanstichter van de metamorfoses, gerealiseerd? Of valt er het nodige te renoveren aan het beleid?

Lees verder
Ga naar boven